Om Norges Guideforbunds kvalifiseringsordning

Norges Guideforbunds guideutdanning består av to deler:
Del 1) Regional del - kurs og eksamen gjennomføres i den enkelte region.
Del 2) Nasjonal del - et selvstudium hvor eksamen tas her på nett.

Del 1) Regional del

Du melder deg på guidekurset som arrangeres i din region. For info om kommende kurs, ta kontakt med utdanningskontakt i din region. Arrangør (guideforeningen) inviterer deg til språktest og test av formidlingsevne. Du gjennomfører regional del av kurset. Utdanningskontakt i din region kan også godkjenne relevant erfaringsbakgrunn som guide - slik at du kan gå rett til del 2.
   

Del 2) Eksamen i nasjonal del er satt sammen av 8 moduler som besvares på nett.

Du får tilgang til kurset så snart utdanningskontakt i din region bekrefter at du har fullført regional del eller har godkjent erfaringsbakgrunn. Dette kurset er basert på selvstudium og eksamen tas på https://guidekurs.no
    

Utdanningsløp