Ina Andersen

Med bakgrunn østfra har jeg en lidenskap for å formidle hvordan vikingtiden og hansaen i Bergen henger sammen med mine egne røtter, og er engasjert i norske særtrekk, kultur og samfunnsutvikling.

Bergen (Russisk)

Sted: Bergen 

Fylke: Hordaland 

Epost

Mobil: +4791777256

Født: 1976

Språk: Russisk (autorisert guide), engelsk

Kompetanse:
Jeg ble autorisert som russisk guide i Bergen av NGF i 2017, og utenom turistsesongen jobber jeg deltid som lærer for russiskspråklige barn i flere alderstrinn på en privatskole. Jeg har bakgrunn som jurist i Moldova og forretningsengelsk fra Moskva, og jobbet 13 år som engelsklærer på et lyceum (gymnas) i Moldova før jeg flyttet til Norge. Mine utenlandske utdannelser er godkjent av NOKUT, og min bakgrunn, kompetanse og kulturforståelse har vært veldig nyttig for å tilegne meg de ferdighetene jeg trenger for å gi turistene jeg guider i Bergen en god opplevelse.

Ina Andersen