JOHN NIGEL WILLOUGHBY

Født og oppvokst i England. Fastboende i Ålesund siden 2006. Autorisert guide siden 2008. Statsautorisert translatør norsk/engelsk. Spesielt interessert i historie – særlig Jugendstil og Vikingepoken

Ålesund (Engelsk)

Sted: Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal

Epost

Mobil: +4794874910

Født år: 1942

Språk: Engelsk, Norsk

Kompetanse: Opprinnelig yrkesmilitær, så ny retning som fullutdannet siviløkonom og fagoversetter. Eget firma heter Willoughby Translations, som drives ved siden av guideoppdrag. Som NGF autorisert guide er jeg flink til å forklare og formidle om Ålesund og omegn, som jeg har kjent til i mer enn 50 på grunn av min norske kone

JOHN NIGEL WILLOUGHBY