Tor-Åge Auberg

Er faglærer i historie,norsk og samfunnsfag. Er glad i alt som har med historie å gjøre.

Bodø (Engelsk)

Sted: Bodø, Salten

Fylke: Nordland

Epost 

Mobil: +4791379784

Født: 1964

Språk: Norsk, Engelsk

Kompetanse: Er faglærer i historie, norsk og samfunnsfag.   

TOR-ÅGE AUBERG