Dorota Joanna Konorska

31 år optimistisk positiv Polsk jente, veldig glad i Oslo og spesielt interessert i byens historie og utvikling i dag.

Oslo (engelsk, polsk)

Sted: Oslo
Fylke: Oslo

Mobil: +4747330144

Epost

Født: 1988

Språk: Norsk, engelsk, polsk

Kompetanse: Medisinsk kreftforskning, Kliniske studier, Bioteknologi, hobby: hunder, yoga, dans, alt som er retro og vintage.

LinkedIn

Dorota Joanna Konorska